RUMÆNIEN

ACTIVE CARING OPMUNTRER FATTIGE I RUMÆNIEN

NYT HÅB TIL FOLK UDEN HÅB

Active Caring støtter i Rumænien på 2 forskellige områder. Det ene område er nødhjælp, som er fokuseret til de familier der er allerhårdest ramt af fattigdom. Det andet område er udviklingsprojekter, som er med til at gøre familierne selvhjulpne.

I Rumænien har Active Caring et solidt netværk, som er bygget igennem mange års arbejde. Vores modtager organisation Fundatia er godkendt af myndighederne og under regelmæssigt tilsyn. Fundatia arbejder med Mothercare- hjælp til fattige børnerige familier. Der arbejdes i lejeren i Kapaterne og med kolonihave projekt i Katamaresti.

AKO har et center i Lisaura, Suceava, her har vi en dansk/romansk organisation AKO-Romania. AKO har her et lager og en lejlighed. Lageret modtager mange forsendelser med nødhjælp fra Danmark hvert år og hjælpen fordeles her fra af de dygtige medhjælpere Costica og Dana, til talrige familier i mange landsbyer. Dertil kan AKO teamet benytte lejligheden under teamturene. 

Under AKO- Romania har vi yderligere et lager i Dumbravitia, Dolori. Hvorfra der destribueres mange forsendelser af vores dygtig medhjælper Soltus leder arbejdet og fordelingen fra dette lager, på lignende vis i området der. 

2014-06-20 14.49.33
Lageret i Lisaura
Dana og Costica - pastor - sekr. for AKO AKO.Romania
Costica og Dana
RUM Lager i Rumænien
Lageret i Dumbravitia
Aurel Soltuzu (2)_3923938467_l
Soltus

ÅRLIG BEGIVENHED:

SOMMERLEJRE FOR FATTIGE BØRN OG UNGE.

Active Caring har gennem mange år sendt børn på sommerlejre i det smukke bjerglandskab i Kapaterne 100 km vest for Botosani. De får her mulighed for et afbræk fra en barsk hverdag.
Lejren blev til efter flere års arbejde på de rumænske børnehjem og i fattige børnerige familier. Lejeren i Kapaterne er siden 2002 besøgt af over 8000 børn fra henholdsvis børnehjem og fattige familier. Året 2020 var lukket pga. Corona restriktioner(næsten). Vi håber at det lykkes at genoptage arbejdet her i 2021.

Det at opleve omsorg fra voksne mennesker der tror på dem, er med til at give dem mod og håb for en bedre fremtid. Det motiverer til at tage hjem og gøre sig mere umage i skolen.

Hvis du har fået lyst til at hjælpe, så blot tryk på knappen til venstre eller Mobilpay nemt og hurtigt ved brug af nummeret her under.
Active Caring, Rumænien  Nr: 787971

ALLE PARTNERBELØB OG DONATIONER ER FRADRAGSBERRETIGET IHT. LIGNINGSLOVEN PARAGRAF 8A. ØNSKER DU AT INDBERETTE TIL SKAT, HAR VI BRUG FOR DIT NAVN OG CPR- NUMMER, SOM DU BEDES INDTASTE I MOBILPAY APP’EN I KOMMENTARFELTET.

NYT UDVIKLINGSCENTER :

UDVIKLINGSCENTER TIL LÆRING OG MOTIVATION

Active Caring lavet et udviklingsprojekt i Mindresti i Rumænien, hvor der er indrettet lektie-café samt beskæftigelsesfaciliter og forsamlingslokale til hverdag.

Projektet målrettes fattige børn i alderen 6-16 år – både etniske rumænere og fastboende sigøjnerbørn fra landsbyområder. Sidstnævnte er ofte særligt udsatte. I aktivitetshuset, skal der indrettes faciliteter til lektiehjælp og derudover skal der tilbydes aktiviteter med legesager, spil og indføring i computerspil med udvikling og læring.

Der vil blive tilbudt aftenskolegang til voksne analfabeter, samt skabes interessante foredrag relevant for den aktuelle situation.

Hvis du har fået lyst til at hjælpe, så tryk blot på knappen til venstre eller Mobilpay nemt og hurtigt ved brug af nummeret her under.
Active Caring, Rumænien  Nr: 787971

ALLE PARTNERBELØB OG DONATIONER ER FRADRAGSBERRETIGET IHT. LIGNINGSLOVEN PARAGRAF 8A. ØNSKER DU AT INDBERETTE TIL SKAT, HAR VI BRUG FOR DIT NAVN OG CPR- NUMMER, SOM DU BEDES INDTASTE I MOBILPAY APP’EN I KOMMENTARFELTET.

Multihuset
indvigelse 2
Kirkerummet

EN FAGLIG HJÆLP TIL RUMÆNSKE SKOLEELEVER:

UNDERVISNINGSMATERIALE OG PÆDAGOGISK STØTTE TIL MATEMATIK- OG FYSIKTIMERNE.

Overbygningen på central skoler i fattige landsbyområder får sparring og økonomisk støtte til deres matematik- og fysikundervisning.

Active Caring´s ambassadør Poul Erik Grønhøj – tidligere matematik- og fysiklærer på Bjerget efterskole – leder et projekt, som går ud på at hjælpe og motivere rumænske skoleelever, fra de fattigste egne, da mange er i fare for at droppe ud af skolen og ikke komme videre i uddannelses-systemet. I efteråret 2017 blev Victoria-området nordøst for Iasi besøgt med meget flot resultat. Der fortsættes nu der men også i flere af de områder, hvor Active Caring arbejder – bl.a. Mindresti og derefter følger flere i takt med at vi opnår aftaler om samarbejde med skole-myndighederne hvert sted.

Hvis du har fået lyst til at hjælpe, så blot tryk på knappen til venstre eller Mobilpay nemt og hurtigt ved brug af nummeret her under.
Active Caring, Matematik og Fysik unddervisning  Nr: 318171 

ALLE PARTNERBELØB OG DONATIONER ER FRADRAGSBERRETIGET IHT. LIGNINGSLOVEN PARAGRAF 8A. ØNSKER DU AT INDBERETTE TIL SKAT, HAR VI BRUG FOR DIT NAVN OG CPR- NUMMER, SOM DU BEDES INDTASTE I MOBILPAY APP’EN I KOMMENTARFELTET.

LANDBRUGSPROJEKT ROMAGRAR :

FAMILIER I LANDSBYOMRÅDER BLIVER HJULPET GENNEM SELVHJÆLPSPROJEKT.

 

Landbrugsprojektet RomAgrar hjælper særligt de udstødte sigøjnere med at skaffe mad på bordet til deres børnerige familier til hverdag.

Landbrugsprojektet er et selvhjælpsprojekt af den type, som Active Caring har længst erfaring med. Vi hjælper ved at stille et stykke jord til rådighed, som de så holder fri for ukrudt. Afgrøderne fra jorden supplerer deres madforbrug, med den værdighed, der ligger i selv at arbejde for føden. Landbrugsprojektet hjælper 30 børnerige familier og 20 enlige og ældre. I alt får mellem 200-220 mennesker støtte og hjælp igennem RomAgrar.

Hvis du har fået lyst til at hjælpe, så blot tryk på knappen til venstre eller Mobilpay nemt og hurtigt ved brug af nummeret her under.
Active Caring, Rumænien  Nr: 787971

ALLE PARTNERBELØB OG DONATIONER ER FRADRAGSBERRETIGET IHT. LIGNINGSLOVEN PARAGRAF 8A. ØNSKER DU AT INDBERETTE TIL SKAT, HAR VI BRUG FOR DIT NAVN OG CPR- NUMMER, SOM DU BEDES INDTASTE I MOBILPAY APP’EN I KOMMENTARFELTET.

MOTHERCARE I RUMÆNIEN:

MOTHERCARE STØTTER FATTIGE RUMÆNSKE FAMILIER.

Hver eneste dag får langt det meste af Eurapas befolkning nok at spise, men for nogle er hverdagen en kamp for det daglige brød.
Mothercare har de sidste 21 år videresendt bidrag fra danske sponsorer, der har været med til at gøre hverdagen mere overskuelig for omkring 1000 af Rumæniens allerfattigste indbyggere. Mange familier bor i utætte huse, vinduer kun forsynet med pap eller træplader. Der er ikke penge til brændsel og ofte ej heller til mad. Der er blevet sparet alle steder for bare at købe det nødvendigste.

Vil du være med til at støtte en familie, kan du give et månedligt beløb her, som går ubeskåret til en fattig familie.

Hvis du vil vide mere om bestemte familier, som er med i vores mothercare program, så læs mere her og kontakt støtteforeningen.

Hvis du har fået lyst til at hjælpe, så blot tryk på knappen til venstre eller Mobilpay nemt og hurtigt ved brug af nummeret her under.
Mothercare  Nr:  71586 

ALLE PARTNERBELØB OG DONATIONER ER FRADRAGSBERRETIGET IHT. LIGNINGSLOVEN PARAGRAF 8A. ØNSKER DU AT INDBERETTE TIL SKAT, HAR VI BRUG FOR DIT NAVN OG CPR- NUMMER, SOM DU BEDES INDTASTE I MOBILPAY APP’EN I KOMMENTARFELTET.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

* indicates required