RUMÆNIEN

ACTIVE CARING støtter og opmuntrer fattige familier og giver

NYT HÅB TIL FOLK UDEN HÅB

Active Caring støtter i Rumænien på 2 forskellige områder. Det ene område er nødhjælp, som er fokuseret til de familier der er allerhårdest ramt af fattigdom. Det andet område er udviklingsprojekter, som er med til at gøre familierne selvhjulpne.

AKO-grenen, Active Caring, er levende, kreativ og voksende – og vi har nu over 35 års erfaring bag os. Vi må konstatere, at den politiske, økonomiske og sociale udvikling i Rumænien langt fra er kommet befolkningen til gode. Det oplyses, at over 5 Mill. rumænere enten er emigreret vestpå, eller forlader familien i uger eller måneder ad gangen, for at finde arbejde og kunne sende penge hjem.

En af grundene til den store udvandring, er at der i store dele af dette smukke land, ikke oprettes nye arbejdspladser. Tværtimod er tusindvis af nedslidte, urentable fabrikker lukket ned. Landbrugsjorden er i meget stort omfang blevet opkøbt af Vesteuropas landmænd og det er blevet til store besiddelser, hvor kæmpemaskiner dyrker jorden og kun giver meget få arbejdspladser til lokale rumænere. Mange landsbyer oplever udvandring, idet folk søger mod de steder, hvor der er muligheder for at opnå arbejde. Bor man i landsbyer eller mindre byer, er der meget langt mellem arbejdspladserne. 

Dette er med til at efterlade hundredevis af landsbyer og kæmpearealer, hvor de tilbageværende er overladt til ret fortvivlende situationer.

Active Caring støtter på flere måder.

Nødhjælp: Vi udsender mellem 8 og 12 store transporter der bringes ud fra vores 3 nødhjælpscentre i Danmark og sendes til vores 3 lagre- og distributionscentre i Rumænien. Rigtig mange frivillige fra vores kirkelige engagement, bruger tusindvis af timer på at uddele og hjælper således distributionscentrene med at nå ud til de reelt hårdest ramte.

PÅ AKO’s talrige teamture kommer vi rundt og ser ind i hjemmene, ser behovene og familierne sammen med de lokale distributører. Derved ser vi at AKO hjælper hvor nøden er størst. Disse teambesøg er vigtige elementer for at støtte og opmuntre alle parter.               

I Rumænien har Active Caring et solidt netværk, som er bygget igennem AKO’s mangeårige indsats. Flere foreninger og grupper, herunder mange kirker, har været vores indgang til at hjælpe. Flere organisationer blev formet i den forbindelse.

Den første modtagerorganisation var Fundatia Serviciul Cristin Botosani, godkendt af myndighederne og under regelmæssigt tilsyn, og var med overalt de første 10 år. Gennem Kirken Elim og organisationen Fundatia blev sporet for vores arbejde lagt. Da arbejdet voksede og vores netværk af rumænske medarbejdere voksede, kom flere grupper til.
Her kan nævnes RomAgrar, med særlig fokus på hjælp til dyrkning af jord med traktor og maskiner ud fra landsbyerne Mindresti og Ibanesti. 

I 2014 erhvervede AKO en grund, hvorpå der står en god lagerbygning og en lejlighed i 2 plan beliggende i byen Lisaura, få kilometer syd for bygrænsen af Suceava. I den forbindelse stiftede vi endnu en forening: AKO. Romania. 

AKO Active Caring – støtter også gennem udviklingsprojekter.

Her nævnes blot et eksempel omkring arbejdet i Mindresti. Her blev en menighed plantet i 2001, en kirke bygget i 2007 – og da denne blev for lille, opstartedes byggeriet af et Multicenter.

2014-06-20 14.49.33
Lageret i Lisaura
Dana og Costica - pastor - sekr. for AKO AKO.Romania
Costica og Dana
RUM Lager i Rumænien
Lageret i Dumbravitia
Aurel Soltuzu (2)_3923938467_l
Soltus

ÅRLIG BEGIVENHED:

SOMMERLEJRE FOR FATTIGE BØRN OG UNGE.

Active Caring finansierede byggeriet af en sommerlejr i Kapaterne i årene 1998-2002 i samspillet med Elim og Fundatia, og sidstnævnte har forvaltet dette arbejde dygtigt lige siden.

Fundatia, v/ Anca og Dinu Gaina – fmd. og administrator og Cornell Gaina – Pedel – har forestået det omfattende arbejde hvert år med at få booket, forberedt lejren og gennemført ca. 12 -14 lejre – hver sommer. Børnesommerlejre i dette smukke bjerglandskab i Karpaterne -100 km vest for Botosani – giver her mulighed for et afbræk fra en barsk hverdag og e nærende, oplevelsesrig uge.

Lejren blev til efter flere års arbejde på de rumænske børnehjem og i fattige børnerige familier. Lejren i Karpaterne er siden 2002 besøgt af over 8000 børn fra henholdsvis børnehjem og fattige familier. Året 2020 var lukket pga. Corona restriktioner(næsten). Vi glæder os over at det er lykkedes at genoptage arbejdet her i 2021.

Det at opleve omsorg fra voksne mennesker, der tror på dem, er med til at give dem mod og håb for en bedre fremtid. Det motiverer til at tage hjem og gøre sig mere umage i skolen – jo, horisonten og motivationen er blevet stimuleret.

Hvis du har fået lyst til at hjælpe, så blot tryk på knappen til venstre eller MobilePay nemt og hurtigt ved brug af nummeret herunder.

Active Caring, Rumænien Nr: 787971

ALLE PARTNERBELØB OG DONATIONER ER FRADRAGSBERRETIGET IHT. LIGNINGSLOVEN PARAGRAF 8A. ØNSKER DU AT INDBERETTE TIL SKAT, HAR VI BRUG FOR DIT NAVN OG CPR- NUMMER, SOM DU BEDES INDTASTE I MOBILPAY APP’EN I KOMMENTARFELTET.

Lejeren
Dinu & Anca Gaina
Dinu & Cornell Gaina

NYT UDVIKLINGSCENTER :

UDVIKLINGSCENTER TIL LÆRING OG MOTIVATION

 

AKO – Active Caring – har gennem årene 2017-2020 bygget et multihus, med kirke på 1. sal og udviklingsprojekter i stueetagen.

Projektet målrettes fattige børn i alderen 6-16 år – både etniske rumænere og fastboende sigøjnerbørn fra landsbyområder. Sidstnævnte er ofte særligt udsatte. I aktivitetshuset, skal der indrettes faciliteter til lektiehjælp og derudover skal der tilbydes aktiviteter med legesager, spil og indføring i computerspil med udvikling og læring.

Der vil blive tilbudt aftenskolegang til voksne analfabeter, samt skabes interessante foredrag relevant for den aktuelle situation.

Hvis du har fået lyst til at hjælpe, så tryk blot på knappen til venstre eller MobilePay nemt og hurtigt ved brug af nummeret her under.
Active Caring, Rumænien  Nr: 787971

ALLE PARTNERBELØB OG DONATIONER ER FRADRAGSBERRETIGET IHT. LIGNINGSLOVEN PARAGRAF 8A. ØNSKER DU AT INDBERETTE TIL SKAT, HAR VI BRUG FOR DIT NAVN OG CPR- NUMMER, SOM DU BEDES INDTASTE I MOBILPAY APP’EN I KOMMENTARFELTET.

Multihuset
indvigelse 2
Kirkerummet

EN FAGLIG HJÆLP TIL RUMÆNSKE SKOLEELEVER:

UNDERVISNINGSMATERIALE OG PÆDAGOGISK STØTTE TIL MATEMATIK- OG FYSIKTIMERNE.

Overbygningen på central skolen i Sendreni, et fattige landsbyområde -får sparring og økonomisk støtte til deres matematik- og fysikundervisning.

Active Carings ’ambassadør’ Poul Erik Grønhøj – tidligere matematik- og fysiklærer på Bjerget efterskole – leder ad hoc et projekt, som går ud på at hjælpe og motivere disse rumænske skoleelever, midt i yderst fattig egn, hvor mange er i fare for at droppe ud af skolen og ikke komme videre i uddannelsessystemet. AKO påbegyndte arbejdet i Victoria-området nordøst for Iasi, – allerede i 2012 og i efteråret 2017 blev kontakten til Sendreni skolen iværksat gennem en af vore kontaktpersoner, Simina – som tog Poul Erik (Plik) med på besøg på skolen. Et godt og givende arbejde udvikledes, og meget relevant fysik og kemi- apparatur og megen læring er rullet ud.

Der fortsættes nu dér, men kan blive aktuel i andre af de områder, hvor Active Caring arbejder – og da kunne lignende indsats udvikles, såfremt samarbejde opnås med skolemyndighederne.

Hvis du har fået lyst til at hjælpe, så blot tryk på knappen her under eller MobilePay nemt og hurtigt ved brug af nummeret herunder.

Active Caring, Matematik og Fysik undervisning Nr: 318171

ALLE PARTNERBELØB OG DONATIONER ER FRADRAGSBERRETIGET IHT. LIGNINGSLOVEN PARAGRAF 8A. ØNSKER DU AT INDBERETTE TIL SKAT, HAR VI BRUG FOR DIT NAVN OG CPR- NUMMER, SOM DU BEDES INDTASTE I MOBILPAY APP’EN I KOMMENTARFELTET.

Plik 2021_rum

LANDBRUGSPROJEKT ROMAGRAR :

FAMILIER I LANDSBYOMRÅDER BLIVER HJULPET GENNEM SELVHJÆLPSPROJEKT.

 

Landbrugsprojektet RomAgrar, Mindresti, hjælper i særlig grad udstødte sigøjnere med at skaffe mad på bordet til deres børnerige familier til hverdag.

Landbrugsprojektet er et selvhjælpsprojekt af en type, som Active Caring har længst erfaring med. Vi hjælper familier ved at stille et stykke jord til rådighed med forårsarbejdet og til såning udført. Familierne holder deres areal fri for ukrudt. Vore maskiner høster, hvor dette skal gøres, og fordeler høstudbyttet. Afgrøderne fra jorden supplerer familiernes årsforbrug af mad op til 50%, og højner værdigheden, der ligger i selv at arbejde for føden. Landbrugsprojektet hjælper 30 børnerige familier og 20 enlige og ældre. I alt får mellem 200-220 mennesker støtte og hjælp igennem RomAgrar’s arbejde i Mindresti, under kyndig hånd af Remus. 

RomAgrar Nord – Ibanesti – fungerer ved, at et farmerpar- Maria og Radu har fået landbrugsmaskiner stillet til rådighed af AKO-Active Caring. Manden hjælper hvert år op til 40 ældre eller enlige med at dyrke deres mindre lodder – f.eks. 3-5 hektar- som de ellers ikke selv kan magte.

Hvis du har fået lyst til at hjælpe, så blot tryk på knappen her under eller MobilePay nemt og hurtigt ved brug af nummeret her under.
Active Caring, Rumænien  Nr: 787971

ALLE PARTNERBELØB OG DONATIONER ER FRADRAGSBERRETIGET IHT. LIGNINGSLOVEN PARAGRAF 8A. ØNSKER DU AT INDBERETTE TIL SKAT, HAR VI BRUG FOR DIT NAVN OG CPR- NUMMER, SOM DU BEDES INDTASTE I MOBILPAY APP’EN I KOMMENTARFELTET.

Remus & Marina
Arbejdet er igang
Radu & Maria

AKO MOTHERCARE I RUMÆNIEN:

MOTHERCARE STØTTER FATTIGE RUMÆNSKE FAMILIER.

 

Hver eneste dag får langt det meste af Europas befolkning nok at spise, men for mange her i Rumænien, er hverdagen en kamp for det daglige brød.

Mothercare har siden 1996 år videresendt bidrag fra danske sponsorer, der har været med til at gøre hverdagen mere overskuelig for omkring 23-140 familier (ca. 1000 pers.)  af Rumæniens allerfattigste indbyggere. Mange familier bor i utætte huse, vinduer kun forsynet med pap eller træplader. Der er ikke penge til brændsel og ofte ej heller til mad. Der er blevet sparet alle steder for bare at købe det nødvendigste.

Senest er udvidet til lokaliteten i Victoria-området (Iasi) og enkelte i Riscani, Rep. Moldova, gennem Pilgrim International, som AKO-teams besøger ret ofte

Vil du være med til at støtte en familie, kan du give et månedligt beløb her, som går ubeskåret til en fattig familie.

Hvis du vil vide mere om bestemte familier, som er med i vores Mothercare program, så læs mere her og kontakt støtteforeningen.

Hvis du har fået lyst til at hjælpe, så blot tryk på knappen til venstre eller MobilePay nemt og hurtigt ved brug af nummeret her under.
Mothercare  Nr:  71586 

ALLE PARTNERBELØB OG DONATIONER ER FRADRAGSBERRETIGET IHT. LIGNINGSLOVEN PARAGRAF 8A. ØNSKER DU AT INDBERETTE TIL SKAT, HAR VI BRUG FOR DIT NAVN OG CPR- NUMMER, SOM DU BEDES INDTASTE I MOBILPAY APP’EN I KOMMENTARFELTET.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

* indicates required