LOKALFORENINGER

LOKALFORENINGER

Active Caring har lokalforeninger af forskellig art rundt om i Danmark. Foreningerne har lager, genbrugsbutikker, loppemarked og eventprægede aktiviteter. De frivillige udfører et meget stort og givende arbejde i lokalforeningerne, for de indsamlede midler.

 

AKO-MOTHERCARE

AKO-Mothercare‘s støtteforening i Danmark bygger på det kristne livsgrundlag. Vi arbejder ud fra ordet: ”At række dit brød til den sultne”. Formålet er at formidle økonomisk støtte til fattige familier; fortrinsvis børnefamilier, samt enlige pensionister i Rumænien, hvor behovet er størst.

Mothercare har sin base i Sønderborg.
Kontaktperson/Formand: Bjarke Schmidt
Mail: bjarke.privat@gmail.com

PERLENS NØDHJÆLP

Perlen er en nødhjælpsforening, som arbejder for AKO- Active Caring.
Perlen holder hvert år et stort loppemarked i Øsløs, hvilket tjener to formål: Det ene er at støtte transporter af nødhjælp til Rumænien og Moldavien, samt lokale udviklingsprojekter i landene. Det andet formål er loppemarkedet, som danner rammerne om en 4-dages folkefest, hvor den lokale befolkning kan mødes, og hvor der er rum, hygge og socialt samvær. Den årlige begivenhed er dermed indbringende på flere måder. Alt overskuddet går til hjælpearbejdet i Active Caring.

Perlens Nødhjælp’s adresse: Højstrupvej 128, 7742 Øsløs
Daglig leder: Elsebeth & Torben Pouelsen
Mail: elto_poulsen@hotmail.com

 

AKO THY, NØDHJÆLPSGÅRDEN I ØSTER VANDET

 

Nødhjælpsgården i Øster Vandet ejes af AKO og arbejder direkte under sekretariatet. Arbejdet ledes af Bodil & Gunner Andersen.

Sammen med en lang række frivillige, driver de AKO-genbrug og et stort lager hvor der indsamles, sorteres og pakkes. Tøj, sko, møbler, skolemøbler mm. klargøres til forsendelse. Her er der i alt 2000 m³ under tag. 

Daglig leder: Bodil & Gunner Andersen
Mail: bodilgumse@gmail.com
Tlf: 21629402

Active Caring Grenaa

 

AKO- Active Caring Grenaa.

De modtager modtager, sorterer og pakker nødhjælp.

Dagligleder/ Formand: Terry Hawkins

Tlf: 24641241
Mail:terry@ac-grenaa.dk

Active Caring-HUMLEBIEN

 

Humlebien er lokalforening der driver AKO-genbrugsbutikken i Ny Nørup. Her indsamles, sorteres, pakkes og sendes nødhjælp til Rumænien og Moldova. Der doneres fra private personer, offentlige institutioner og virksomheder. Når de donerede ting er blevet indleveret på lageret, bliver de tjekket igennem for fejl og mangler, og noget bliver repareret. Alt bliver pakket og gjort klart, så det kan sendes med en transport mod Østeuropa. Her bliver tøj o.a. udleveret til meget fattige familier, børnehjem, hospitaler og lign.

Kontaktperson/ Daglig leder: Bodil Viftrup
Mail: bviftrup@gmail.com
Tlf: 28 91 99 51

Formand: Søren Viftrup

AKO – Heart to Help

 

10. april 2021 så en ny lokalforening under AKO dagens lys. Lokalforeningen hedder Heart to Help. Mødet blev afviklet i Nordvest kirken, Kbh. Ildsjælene, Adina og Samuel Paraschivu, var initiativtagerne og sammen med 2 af AKO’s bestyrelsesmedlemmer og ca. 20 interesserede fremmødte, blev vision, formål og vedtægter fremlagt og debatteret for endelig at blive vedtaget og underskrevet.

Flere detaljer vil blive fremlagt snarest.

AKO – UNG

AKO- UNG er en ny lokalforening under AKO og AKBU (Apostolsk Kirke Børn og Ung)

Lørdag. 10 december afholdt AKO stiftende generalforsamling for AKO-ung.

Det betyder at vi med stor glæde, kan sige velkommen til en nyvalgt bestyrelse, der allerede den dag viste stor lyst til at gøre en forskel og masser af vilje til, at udvikle AKO så der kommer flere unge med i det vigtige frivillige arbejde.

Foreningen er stiftet med fokus på disse områder:

  • Fællesskab, om spændende besøg i andre lande
  • Missions-ture – opleve andre kulturer – opleve fattige familiers kampe for mad, tøj og for skolegang til børnene
  • Blive aktiv involveret – ’ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe én’
  • Være med til at bringe håb – give kærlighed – skabe kontakter og venskaber
  • Bringe oplevelser med hjem i hverdagen – bringe endnu flere unge i brand
  • Møde mange af AKO’ frivillige – og se og opleve deres indsats
  • At se og opleve – bære med – tage ansvar –

Flere detaljer vil blive fremlagt snarest.

AKO-UNG’s bestyrelse 

Fra venstre ses: August (næstformand), Louis, Michaela (formand), Anna samt Carl Emil (kasserer)

MUSHEMBA FOUNDATION

Mushemba Fonden er en lokalforening for AKO- Active Caring. 
Foreningens formål er at hjælpe udsatte mennesker i Bukoba-området i Tanzania ved at drive privatskolen Trinity School. Skolen åbnede i januar 2012 med 26 elever, og har i dag 250 elever, hvoraf halvdelen er forældreløse. De fleste elever støttes udelukkende gennem sponsorarter.

Mushemba Foundation har sin base i Tønder, virker helt uden lønnet personale, og drives udelukkende med det engagement, som en række frivillige lægger for dagen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

* indicates required