LOKALFORENINGER

LOKALFORENINGER

Active Caring har 4 lokalforeninger af forskellig art rundt om i Danmark. Foreningerne har lager, genbrugsbutikker, loppemarked og eventprægede aktiviteter. Der udføres meget arbejde i lokalforeningerne, som er direkte produceret af nødhjælp, indsamling af midler, og har samtidig den direkte rolle at være omsorgsgivende her i Danmark.

 

MUSHEMBA FOUNDATION

Fondens formål er at hjælpe udsatte mennesker i Bukoba-området i Tanzania ved at drive privatskolen Trinity School. Skolen åbnede i januar 2012 med 26 elever, og har i dag 250 elever, hvoraf halvdelen er forældreløse. De fleste elever støttes udelukkende gennem sponsorarater.
Mushemba Foundation har sin base i Tønder, virker helt uden lønnet personale, og drives udelukkende med det engagement, som en række frivillige lægger for dagen.

PERLEN

Perlen er en nødhjælpsforening, og er en del af Active Caring.
Perlen holder hvert år et stort loppemarked i Øsløs, hvilket tjener to formål: Det ene er at støtte transporter af nødhjælp til Rumænien og Moldavien, samt lokale udviklingsprojekter i landene. Det andet er at skabe rammerne om en 4-dages folkefest, hvor den lokale befolkning kan mødes, og hvor der er rum, hygge og socialt samvær. Den årlige begivenhed er dermed indbringende på flere måder. Alt overskuddet går til hjælpearbejdet i Active Caring.

Perlens adresse: Højstrupvej 128, 7742 Øsløs
Mail: elto_poulsen@hotmail.com

MOTHERCARE

Mothercare‘s støtteforening i Danmark bygger på det kristne livsgrundlag. Vi arbejder ud fra ordet: ”At række dit brød til den sultne”. Formålet er at formidle økonomisk støtte til fattige familier; fortrinsvis børnefamilier, samt enlige pensionister i Rumænien, hvor behovet måtte være størst.

Mothercare har sin base i Sønderborg.
Kontaktperson:
Formand Bjarke Schmidt
Mail: bjarke.privat@gmail.com

HUMLEBIEN

 

Humlebien indsamler, sorterer, pakker og sender nødhjælp til Rumænien, Rep. Moldova og Ungarn. Indsamlingen af sager bliver udleveret af private mennesker, offentlige institutioner og virksomheder. Når sagerne er kommet på lageret, bliver de tjekket igennem for fejl og mangler, og noget bliver repareret. Alt bliver pakket og gjort klart, så det kan sendes med en transport sydpå. Her bliver tøj o.a. udleveret til meget fattige familier, børnehjem og hospitaler og lign.
Humlebien har base i Ny Nørup ved Vejle.

Kontaktperson:
Bodil Viftrup
Mail: bviftrup@gmail.com, tlf: 28 91 99 51

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

* indicates required